Шоппинг

Angel Baby

ANGEL BABY дэлгүүр нь Монголд анх удаа 2009 оны 9 сараас эхлэн зөвхөн өлгийний иж бүрдэл үйлдвэрлэн борлуулж эхэлсэн бөгөөд Монгол ахуйд нийцссэн өлгийг иж бүрдлээр нь чанартай, сдарт хэмжээтэй, үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ онцлоготой. 

https://www.facebook.com/Angel...