Хамтран ажиллах нөхцөл

Хамтран ажиллагсдад тавигдах нөхцөл

  • Бид түрээслэгч нартай харилцан ашигтай (WIN-WIN) нөхцлийг мөрдлөг болгож ажиллана.
  • Дотоод ба гадаадын брэндийн албан ёсны дистрибютор/агент/төлөөлөгч/борлуулагч байх
  • Худалдаа үйлчилгээний талбайд өөрийн брэндийн салбарыг нээх албан ёсны зөвшөөрөлтэй байх.
  • Брэндийн дэлгүүр, салбарыг тухайн брэндийн дизайн стандартын дагуу тохижуулсан байх.
  • Хүннү Молл ХХК-ний дотоод журам болон маркетингийн бодлоготой үйл ажиллагаагаа уялдуулан явуулах.