​Нээллтэй ажлын байр​

Хүннү Молл ХХК нь мэргэшсэн, чадварлаг, ажлын байранд суралцах чадвартай хүмүүсийг яс үндэс, гарал угсаа, нас, хүйс, шашин шүтлэг, үзэл баримтлалыг нь үл харгалзан, өөрийн дүрэм журам стандартуудын дагуу ажилд сонгон шалгаруулж авна.