Шоппинг

Абсолют

2002 оноос хойш супермаркетын үнэмлэхүй сүлжээ нь үйлчлүүлэгчдийн итгэлийг олж авсан бөгөөд учир нь супермаркетад үйлчлүүлэгчидтэй тулгарч байгаа бүх зүйл нэг шаардлагад нийцдэг - Туйлын чанар!