Ice Rink & Doner Land

4 жил, 1 сар өмнө

Энэ хагас, бүтэнсайнд "мөсөн гулгуур"-аар үйлчлүүлсэн эхний 50 хүнд "DONER LAND"-ын Турк тогоочийн хийсэн кебабыг бэлэглэнэ.