Carpisa
Карписа нь 2001 онд төрсөн бөгөөд төрснөөсөө хойш хэдэн жилийн дотор цүнх, ачаа тээш, загварын дагалдах хэрэгслийн тэргүүлэгч болжээ.Богино хугацаанд Карписа нь Итали болон дэлхий даяар 650 гаруй худалдааны цэгүүдээс франчайзинг сүлжээг хөгжүүлж чаджээ.