p-dinosaur

Жилийн дөрвөн улиралд байгалийн бодит мэдрэмж, гол усны чимээг сонсон, тав тухтай амралтын орчинд олон үндэстний зоогийг амталж суух баянбүрд цогцолбор – ”ХҮННҮ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН”

Цэцэрлэгт хүрээлэн Цэцэрлэгт хүрээлэн  Цэцэрлэгт хүрээлэн Мини тайз  Мини тайз