p-playzone

2000 м2 талбай бүхий бүх насны хүүхэд, насанд хүрэгсдэд зориулсан олон төрлийн тоглоомуудтай орчин үеийн шинэлэг тоглоомын төв.