• Бид түрээслэгч нартай харилцан ашигтай (WIN-WIN)  нөхцлийг мөрдлөг болгож ажиллана.
  • Дотоод ба гадаадын брэндын албан ёсны дистрибютор/агент/төлөөлөгч/борлуулагч байх
  • Худалдаа үйлчилгээний талбайд өөрийн брэндын салбарыг нээх албан ёсны зөвшөөрөлтэй байх.
  • Брэндын дэлгүүр, салбарыг тухайн брэндын дизайн стандартын дагуу тохижуулсан байх.
  • Хүннү Молл ХХК-нийн дотоод журам болон маркетингийн бодлоготой үйл ажиллагаагаа уялдуулж явуулах.