plan-ogtlol-f

Нийт 50,000 м2 талбайтай, дотор гадна нийт 1500 машины зогсоол бүхий  25,000 м2 цэвэр худалдаа үйлчилгээний талбайд 50 орчим дэлгүүр, үйлчилгээг ажиллуулахаар төлөвлөөд байна.

Барилга нь В2, В1, 1, 2 гэсэн давхаруудаас бүрдэх ба давхар тус бүр А, В, С блокд хуваагдаж байна.