Хүннү Молл төсөл дотор засалдаа орсон байна. Гүйцэтгэж байгаа тоног төхөөрөмжүүд болон материал нь олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнээр гүйцэтгэж байна

IMG_3151 IMG_3192 IMG_3200 IMG_3207 IMG_3213 IMG_3226IMG_3272 IMG_3295 IMG_3337 IMG_3345 IMG_3414 IMG_34171274608_433566366764486_822946121_o 1294451_433566176764505_355891980_o IMG_5547